Lượt truy cập: 14266084
Người online: 58

Họ và tên: Lã Thanh Tân

Tên thường gọi: Lã Thanh Tân

Ngày sinh: 2/10/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Ngày vào đảng: 24/2/1994

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không