Lượt truy cập: 13177998
Người online: 301

Họ và tên: Mai Hồng Hải

Tên thường gọi: Mai Hồng Hải

Ngày sinh: 19/5/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng , TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng, Cử nhân Luật Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng

Ngày vào đảng: 7/9/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không