Lượt truy cập: 14480956
Người online: 20

Họ và tên: Mai Hồng Hải

Tên thường gọi: Mai Hồng Hải

Ngày sinh: 19/5/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng , TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng, Cử nhân Luật Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng

Ngày vào đảng: 7/9/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không