Lượt truy cập: 14862271
Người online: 87

Họ và tên: Đỗ Văn Bình

Tên thường gọi: Đỗ Văn Bình

Ngày sinh: 17/11/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đằng Hải, quận Hải An , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Nơi làm việc: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Ngày vào đảng: 16/12/1994

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không