Lượt truy cập: 13167429
Người online: 122

Họ và tên: Hoàng Quốc Thưởng

Tên thường gọi: Hoàng Quốc Thưởng

Ngày sinh: 16/10/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Khoa học Quản lý xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 22/5/2003

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không