Lượt truy cập: 14478849
Người online: 100

Họ và tên: Vũ Thị Thủy

Tên thường gọi: Vũ Thị Thủy

Ngày sinh: 23/7/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh An, huyện Thanh Hà , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 10/3/1986

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2011-2016