Lượt truy cập: 13177955
Người online: 271

Họ và tên: Phạm Xuân Thăng

Tên thường gọi: Phạm Xuân Thăng

Ngày sinh: 1/6/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ, Đại học Sư phạm I

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương

Ngày vào đảng: 6/8/1994

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không