Lượt truy cập: 13795628
Người online: 235

Họ và tên: Nguyễn Dương Thái

Tên thường gọi: Nguyễn Dương Thái

Ngày sinh: 17/2/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 6/5/1991

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016