Lượt truy cập: 14862285
Người online: 81

Họ và tên: Nguyễn Dương Thái

Tên thường gọi: Nguyễn Dương Thái

Ngày sinh: 17/2/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 6/5/1991

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016