Lượt truy cập: 13177878
Người online: 212

Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Nga

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Việt Nga

Ngày sinh: 29/9/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 22/5/2004

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không