Lượt truy cập: 13409592
Người online: 235

Họ và tên: Võ Văn Kim

Tên thường gọi: Vũ Trọng Kim

Ngày sinh: 23/3/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày vào đảng: 7/5/1972

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 1991-1996