Lượt truy cập: 14862264
Người online: 83

Họ và tên: Bùi Mậu Quân

Tên thường gọi: Bùi Mậu Quân

Ngày sinh: 26/6/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trung tướng, Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Công an

Ngày vào đảng: 26/6/1982

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016