Lượt truy cập: 14266180
Người online: 62

Họ và tên: Nguyễn Hải Hưng

Tên thường gọi: Nguyễn Hải Hưng

Ngày sinh: 22/3/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Xinggapo, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/5/1986

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2005-2010