Lượt truy cập: 14862206
Người online: 104

Họ và tên: Triệu Thế Hùng

Tên thường gọi: Triệu Thế Hùng

Ngày sinh: 14/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chil, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hải Dương

Ngày vào đảng: 24/12/2006

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Nghị quyết 596/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTN từ ngày 16/11/2018