Lượt truy cập: 12639344
Người online: 86

Họ và tên: Phạm Xuân Thăng

Tên thường gọi: Phạm Xuân Thăng

Ngày sinh: 1/6/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 6/8/1994

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV