Lượt truy cập: 12648883
Người online: 211

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Thảo

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Hương Thảo

Ngày sinh: 23/1/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc , Hải Dương

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không