Lượt truy cập: 12655347
Người online: 126

Họ và tên: Vũ Thị Hương Sen

Tên thường gọi: Vũ Thị Hương Sen

Ngày sinh: 10/2/1986

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng , Hải Dương

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Bác sỹ bệnh viện nhi Hải Dương

Nơi làm việc: Bệnh viện nhi Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không