Lượt truy cập: 12641199
Người online: 704

Họ và tên: Bùi Thanh Quyến

Tên thường gọi: Bùi Thanh Quyến

Ngày sinh: 1/8/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hải Dương

Ngày vào đảng: 9/3/1975

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương