Lượt truy cập: 12652921
Người online: 133

Họ và tên: Bùi Mậu Quân

Tên thường gọi: Bùi Mậu Quân

Ngày sinh: 26/6/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh (chuyên ngành điều tra tội phạm), Đại học Cảnh sát (chuyên ngành Luật), Đại học Bách khoa (chuyên ngành phát dẫn điện)

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II, Bộ Công an, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 26/6/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không