Lượt truy cập: 12703296
Người online: 103

Họ và tên: Lê Đình Khanh

Tên thường gọi: Lê Đình Khanh

Ngày sinh: 2/1/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Phó Trưởng ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Hải dương khóa XV(2011-2016)

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 5/6/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2011-2016)