Lượt truy cập: 12655049
Người online: 113

Họ và tên: Huỳnh Tuấn Dương

Tên thường gọi: Huỳnh Tuấn Dương

Ngày sinh: 27/1/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân An, huyện Thanh Hà , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, Ủy viên Đảng đòan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 21/1/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không