Lượt truy cập: 12626189
Người online: 199

Họ và tên: Lê Thanh Vân

Tên thường gọi: Lê Thanh Vân

Ngày sinh: 23/12/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/7/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng về Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết 197/TB-BCTĐB