Lượt truy cập: 14629104
Người online: 126

Họ và tên: Trần Đình Gia

Tên thường gọi: Trần Đình Gia

Ngày sinh: 11/11/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 23/6/1994

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: HĐND huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011