Lượt truy cập: 14629061
Người online: 130

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Sơn

Ngày sinh: 7/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 18/10/1983

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011; Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2004-2011

Phụ chú: Thông báo số 942/TB- TU ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh