Lượt truy cập: 14433876
Người online: 111

Họ và tên: Võ Kim Cự

Tên thường gọi: Võ Kim Cự

Ngày sinh: 19/5/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên đoàn chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày vào đảng: 30/9/1976

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016

Phụ chú: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Võ Kim Cự vì bị thi hành kỳ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe