Lượt truy cập: 14265784
Người online: 165

Họ và tên: Lê Anh Tuấn

Tên thường gọi: Lê Anh Tuấn

Ngày sinh: 23/2/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu Nghị Việt Nam - Ucraina

Nơi làm việc: Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/10/2006

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không