Lượt truy cập: 12650017
Người online: 236

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Sơn

Ngày sinh: 7/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 18/10/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện 2 khóa, cấp tỉnh khóa XV (2004-2011)