Lượt truy cập: 12655454
Người online: 83

Họ và tên: Võ Kim Cự

Tên thường gọi: Võ Kim Cự

Ngày sinh: 19/5/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 30/9/1976

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI (2011-2016)