Lượt truy cập: 12655302
Người online: 139

Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng

Tên thường gọi: Nguyễn Sinh Hùng

Ngày sinh: 18/1/1946

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn , Nghệ An

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Đảng đoàn,Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội, 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Ngày vào đảng: 26/5/1977

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không