Lượt truy cập: 12618593
Người online: 96

Họ và tên: Trần Ngọc Tăng

Tên thường gọi: Trần Ngọc Tăng

Ngày sinh: 15/12/1948

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Văn học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Hội đồng nghiên cứu công tác quần chúng của Trung ương Đảng; Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Khóa XIII; Thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Quốc hội khóa XIII Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam(Đã nghỉ hưu từ 01/01/2009)

Nơi làm việc: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 82 Nguyễn Du, Hà Nội

Ngày vào đảng: 22/8/1967

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không