Lượt truy cập: 14431891
Người online: 108

Họ và tên: Bùi Thị Quỳnh Thơ

Tên thường gọi: Bùi Thị Quỳnh Thơ

Ngày sinh: 28/8/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giảng viên, Trưởng phòng quản lý Khoa học, Đại học Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 2/9/2004

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không