Lượt truy cập: 14862250
Người online: 83

Họ và tên: Trần Xuân Hùng

Tên thường gọi: Trần Xuân Hùng

Ngày sinh: 25/12/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 27/8/1992

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không