Lượt truy cập: 14265631
Người online: 146

Họ và tên: Trần Thị Hiền

Tên thường gọi: Trần Thị Hiền

Ngày sinh: 22/12/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm 4, thôn Gốm, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Hà Nam; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Hà Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Hà Nam

Ngày vào đảng: 31/3/2009

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không