Lượt truy cập: 14265576
Người online: 140

Họ và tên: Trần Tất Thế

Tên thường gọi: Trần Tất Thế

Ngày sinh: 7/2/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Bắc, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục , Hà Nam

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 6/12/2006

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không