Lượt truy cập: 14429605
Người online: 71

Họ và tên: Hà Thị Minh Tâm

Tên thường gọi: Hà Thị Minh Tâm

Ngày sinh: 5/1/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Tân, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 7/9/1993

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hà Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016