Lượt truy cập: 13973380
Người online: 54

Họ và tên: Hà Thị Minh Tâm

Tên thường gọi: Hà Thị Minh Tâm

Ngày sinh: 5/1/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Tân, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 7/9/1993

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hà Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016