Lượt truy cập: 14478528
Người online: 93

Họ và tên: Ngô Xuân Lịch

Tên thường gọi: Ngô Xuân Lịch

Ngày sinh: 20/4/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng

Ngày vào đảng: 4/8/1973

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không