Lượt truy cập: 14098339
Người online: 79

Họ và tên: Lê Thị Thủy

Tên thường gọi: Lê Thị Thủy

Ngày sinh: 7/1/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hà Nam

Ngày vào đảng: 4/3/1993

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 09/9/2019, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH Hải Dương đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đối với bà Lê Thị Thủy.