Lượt truy cập: 13807627
Người online: 91

Họ và tên: Lê Thị Thủy

Tên thường gọi: Lê Thị Thủy

Ngày sinh: 7/1/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hà Nam

Ngày vào đảng: 4/3/1993

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 09/9/2019, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH Hải Dương đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đối với bà Lê Thị Thủy.