Lượt truy cập: 14098349
Người online: 83

Họ và tên: Phùng Đức Tiến

Tên thường gọi: Phùng Đức Tiến

Ngày sinh: 24/10/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nơi làm việc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày vào đảng: 7/11/1994

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Quyết định số 1478/ QĐ-TTg ngày 02/11/2018 về việc điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Tiến giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ NNPTNT. Ngày 03/01/2019, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 621/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ PCN và cho thôi làm thành viên UBKHCNMT của Quốc hội.