Lượt truy cập: 12625919
Người online: 185

Họ và tên: Lê Văn Tân

Tên thường gọi: Lê Văn Tân

Ngày sinh: 16/2/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Nam, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội,

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 10/10/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016