Lượt truy cập: 12626142
Người online: 181

Họ và tên: Phạm Văn Tam

Tên thường gọi: Phạm Văn Tam

Ngày sinh: 28/12/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Chỉ huy tham mưu cao cấp - Quân sự địa phương

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 29/6/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không