Lượt truy cập: 12652141
Người online: 116

Họ và tên: Trần Xuân Hùng

Tên thường gọi: Trần Xuân Hùng

Ngày sinh: 25/12/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật tư pháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Nam, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 27/8/1991

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không