Lượt truy cập: 12652548
Người online: 407

Họ và tên: Trần Thị Hiền

Tên thường gọi: Trần Thị Hiền

Ngày sinh: 22/12/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm 4, thôn Gốm, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng , Hà Nam

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối doanh nghiệp, Thành viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam 2010 - 2015, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội khuyết tật trẻ em tỉnh Hà Nam; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam; Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam

Ngày vào đảng: 31/3/2009

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không