Lượt truy cập: 12652101
Người online: 89

Họ và tên: Nguyễn Thị Doan

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Doan

Ngày sinh: 11/1/1951

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Quản lý Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 11/7/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không