Lượt truy cập: 14862254
Người online: 83

Họ và tên: Nguyễn Văn Được

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Được

Ngày sinh: 10/12/1946

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày vào đảng: 4/6/1966

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Ngãi khóa VII