Lượt truy cập: 14431897
Người online: 111

Họ và tên: Trần Việt Khoa

Tên thường gọi: Trần Việt Khoa

Ngày sinh: 10/5/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Học viện Quốc phòng

Ngày vào đảng: 28/6/1985

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không