Lượt truy cập: 14265709
Người online: 167

Họ và tên: Vương Đình Huệ

Tên thường gọi: Vương Đình Huệ

Ngày sinh: 15/3/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ngày vào đảng: 9/3/1984

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không