Lượt truy cập: 14433865
Người online: 110

Họ và tên: Vũ Thị Lưu Mai

Tên thường gọi: Vũ Thị Lưu Mai

Ngày sinh: 22/8/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam -Séc

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/12/2004

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không