Lượt truy cập: 14629084
Người online: 119

Họ và tên: Trần Thị Quốc Khánh

Tên thường gọi: Trần Thị Quốc Khánh

Ngày sinh: 1/9/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Báo chí

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bungari

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/5/1989

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không