Lượt truy cập: 14551903
Người online: 97

Họ và tên: Đỗ Đức Hồng Hà

Tên thường gọi: Đỗ Đức Hồng Hà

Ngày sinh: 30/8/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Hành chính học, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nga

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/1993

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không