Lượt truy cập: 12618627
Người online: 94

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Ngày sinh: 9/4/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản , Nam Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngôn ngữ, Cử nhân Anh văn, Kế toán viên, quản trị doanh nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hội đồng nữ doanh nhân thuộc Phòng TM&CN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TW Hội Doanh nghiệp trẻ VN; Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương Tp.Hà Nội, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn đầu tư phát triển VN (VID group); Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội,

Nơi làm việc: Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam (VP giao dịch tầng 11 - tòa tháp A- 88 Láng Hạ, Hà Nội)

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố khóa XII (1994-2004), khóa XIII (2004-2011)