Lượt truy cập: 12626812
Người online: 399

Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Sơn

Ngày sinh: 4/12/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Hợp, huyện Kim Động , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Kỹ sư tự động hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư phát triển Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, Phó Chủ tịch hội đồng trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Ủy viên Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Tập đoàn đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố (2004-2011)